Bybit cryptocurrencyexchanges - cashback 20% - Registration Binance cryptocurrencyexchanges - Registration - cashback 10% KoCoin Cryptocurrency Exchange - cashback 20%
0 votes
by (44.3k points)
imageJak Handlować Kontraktami Bitcoin Futures.
Kontrakty bitcoin futures są produktem pochodnym podobnym do tradycyjnych kontraktów futures. Dwie strony zgadzają się kupować lub sprzedawać ustalone ilości bitcoinów za określoną cenę w określonym dniu. Traderzy używają ich spekulacyjnie, ਬਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਨੀ ale możesz ich również użyć do hedgingu. Hedging jest szczególnie popularny wśród górników, którzy muszą pokryć swoje koszty operacyjne.
Kontrakty Futures to świetny sposób na dywersyfikację portfolio, handel z dźwignią i zapewnienie pewnej stabilności przyszłym dochodom. Jeśli chcesz poznać bardziej zaawansowane strategie futures, spójrz na arbitraż. Arbitraż typu cash-and-carry i arbitraż międzygiełdowy oferują pewne możliwości handlowe o niższym ryzyku, jeśli są prawidłowo wykonywane.
Wprowadzenie.
Kontrakty bitcoin futures są alternatywną okazją inwestycyjną do posiadania monet i tokenów. Jako bardziej złożony produkt, wymagają głębszego zrozumienia, aby handel był bezpieczny i odpowiedzialny. Chociaż są trudniejsze w użyciu, kontrakty futures dają możliwość zablokowania cen dzięki hedgingowi i czerpania zysków ze spadków dzięki shortowaniu.
Czym są Bitcoin Futures?
Dlaczego ludzie korzystają z kontraktów Bitcoin futures?
Jednym z głównych przypadków użycia kontraktów bitcoin futures jest możliwość zablokowania przez kupujących i sprzedających przyszłych cen. Ten proces nazywa się hedgingiem. Kontrakty futures tradycyjnie były wykorzystywane jako instrumenty zabezpieczające na rynkach towarowych, na których producenci potrzebują stabilnych zysków, aby pokryć swoje koszty.
Korzyści z handlu Bitcoin futures.
Hedging.
Kontrakty futures.
Górnik bitcoina może zająć pozycję short na kontrakcie futures, aby chronić swoje zasoby BTC. Kiedy kontrakt futures dojdzie do skutku, górnik będzie musiał rozliczyć się z drugą stroną umowy.
Jeśli cena Bitcoina na rynku futures (cena mark) jest wyższa niż cena kontraktu forward, górnik będzie musiał zapłacić różnicę drugiej stronie. Jeżeli cena mark jest niższa niż cena forward kontraktu, druga strona, zajmująca pozycję long zapłaci górnikowi różnicę.
Rynek spot.
W dniu zapadalności kontraktu futures górnik sprzedaje swoje BTC na rynku spot. Ta sprzedaż da im cenę rynkową, która powinna być zbliżona do ceny mark na rynku futures.
Jednak handel na rynku spot skutecznie anuluje wszelkie zyski lub straty poniesione na rynku futures. Te dwie sumy razem zapewniają górnikowi pożądaną przez niego zahedgowaną cenę. Połączmy te dwa kroki, aby zilustrować je liczbami.
Łączenie kontraktu futures i handlu spot.
Górnik shortuje kontrakt na jednego BTC na $35 000 w ciągu trzech miesięcy. Jeśli cena mark w dniu zapadalności wynosi $40 000, tracą $5000 w rozliczeniu zapłaconym za pozycję long na kontrakcie. W tym samym czasie górnik sprzedaje jeden BTC na rynku spot, gdzie cena spot również wynosi $40 000. Górnik otrzymuje $40 000, co pokrywa jego stratę w wysokości $5000 i pozostawia $35 000, zahedgowaną cenę.
Dźwignia i margin.
Giełda wyświetla dźwignię jako mnożnik lub procent. Na przykład 10x pomnoży Twój kapitał przez 10. Tak więc $5000 z dźwignią 10x zapewnia $50 000 do handlu. Kiedy handlujesz za pomocą dźwigni, Twój kapitał początkowy pokrywa Twoje straty i jest znany jako Twój margin. Spójrzmy na przykład:
Kupujesz dwa kwartalne kontrakty futures na Bitcoina po $30 000 każdy. Twoja giełda pozwoliła Ci handlować tym z 20-krotną dźwignią, co oznacza, że zapewniasz tylko $3000. Te $3000 działają jako Twój margin, a giełda odbierze od tego Twoje straty. Jeśli stracisz więcej niż $3000, Twoja pozycja zostanie zlikwidowana. Możesz obliczyć procent marginu, dzieląc 100 przez wielokrotność dźwigni. 10% to 10X, binance till PayPal 5% to 20X, binance cryptocurrency exchange basseyn 1% to 100X. Ta wartość procentowa określa, o ile cena może spaść w stosunku do ceny kontraktu przed likwidacją.
Dywersyfikacja portfolio.
Bitcoin futures na Binance.
Nie każdy kontrakt futures jest taki sam. Różne giełdy mają różne mechanizmy, wygaśnięcia, ceny i opłaty za swoje produkty futures. binance cryptocurrency exchange oferuje obecnie kilka opcji, które różnią się głównie datą wygaśnięcia i finansowaniem.
Data wygaśnięcia.
Jak dotąd wspomnieliśmy tylko o kontraktach futures, które mają określoną datę wygaśnięcia. Giełda kontraktów futures Binance ma kwartalne kontrakty futures, ale na innych giełdach możesz znaleźć miesięczne i półroczne terminy zapadalności (daty wygaśnięcia). Możesz szybko sprawdzić, kiedy kontrakt wygaśnie, patrząc na jego nazwę.
Kwartalne kontrakty futures na bitcoina na Binance mają następujący cykl kalendarzowy: Marzec, Czerwiec, Wrzesień i Grudzień. Kontrakt kwartalny BTCUSD 0925 wygasa 25 września 2021 o godzinie 08:00:00 UTC.
Opłata za finansowanie.
Kiedy wchodzisz w kwartalny kontrakt Bitcoin Futures na binance cryptocurrency exchange, musisz utrzymać swój margin, aby pokryć wszelkie możliwe straty. Jednak pokryjesz tę stratę dopiero, gdy zostaniesz zlikwidowany(-a) lub kontrakt dojdzie do skutku. W przypadku perpetualnego kontraktu futures musisz również płacić lub otrzymywać opłatę za finansowanie co osiem godzin.
Opłaty za finansowanie to okresowe płatności na rzecz traderów. Opłaty te zapobiegają rozbieżności ceny forward perpetualnych kontraktów Bitcoin futures i ceny mark. Cena mark jest podobna do ceny spot BTC, ale ma na celu zapobieganie nieuczciwym likwidacjom, które mogą wystąpić, gdy rynek jest bardzo niestabilny.
Na przykład jednorazowa transakcja na rynku spot może tymczasowo podnieść cenę o tysiące dolarów. Ta zmienność może zlikwidować pozycje futures, ale nie jest tak naprawdę reprezentatywna dla rzeczywistej ceny rynkowej. Możesz zobaczyć stopę finansowania podświetloną poniżej na czerwono i termin jej płatności.
Dodatnia stopa finansowania oznacza, że cena kontraktu perpetual jest wyższa od ceny mark. Kiedy rynek kontraktów futures jest byczy, a stopa finansowania jest dodatnia, верификација бинанцеа inwestorzy w pozycjach long płacą opłatę za finansowanie pozycjom short. Ujemna stopa finansowania oznacza, że ceny kontraktów perpetual są niższe od ceny mark. W takim przypadku pozycje short płacą opłatę na rzecz pozycji long.
Kontrakty futures COIN-M i USDⓈ-M.
Binance oferuje dwie opcje handlu kontraktami futures: COIN-M futures z kryptowalutami jako margin oraz USDⓈ-M futures z BUSD/USDT jako margin. Oba typy kontraktów są dostępne jako perpetualne kontrakty futures, ale istnieją między nimi pewne niewielkie różnice.
COIN-M Futures muszą wykorzystywać aktywa bazowe kontraktu jako zabezpieczenie na Twoim rachunku margin futures. Kontrakty futures USDⓈ-M pozwalają jednak na stosowanie zabezpieczeń cross. Ta funkcja pozwala pożyczać USDT i BUSD z oprocentowaniem 0%, wykorzystując aktywa krypto w portfelu spot jako zabezpieczenie.
COIN-M futures są zazwyczaj bardziej popularne wśród górników, którzy chcą zabezpieczyć swoje pozycje na Bitcoina. Ponieważ rozliczenie odbywa się za pośrednictwem kryptowaluty, nie ma potrzeby zamiany BTC na stablecoiny, co stanowiłoby dodatkowy krok w procesie hedgingu.
Jak zacząć handlować kontraktami Bitcoin futures?
Jeśli chcesz zacząć handlować kontraktami futures na Bitcoina na Binance, wystarczy założyć konto i zdobyć trochę środków. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący uzyskania pierwszego kontraktu futures na bitcoina:
4. Wybierz wielkość dźwigni, z której chcesz korzystać. Możesz to zrobić po prawej stronie przycisku [Cross] w interfejsie handlowym.

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Forex binaryoption Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. Forex binaryoption forum
Servet rental crypto
Авиатор-как поднять бабла
एविएटर - ऑनलाइन पैसा कमाना कितना आसान है।
Confira o Slot Aviator – um divertido jogo de apostas onde você pode ganhar até 2000x
...